Med smidigare köp, större valfrihet och generösare villkor vill vi göra det enklare att resa med oss. Vårt mål är att det ska bli bättre för många fler.

Fem trevliga nyheter från 1 februari

Fem trevliga nyheter från 1 februari

Ladda ned vår nya prislista här!

Ladda ner (PDF)

Nr. 1 - Samma pris i alla kanaler

Från 1 februari kostar en biljett lika mycket i alla våra försäljningskanaler. På så sätt kan du välja att köpa den där det passar dig bäst.

För att vårt biljettutbud ska bli så enkelt och enhetligt som möjligt har vi justerat priserna. Våra biljetter har nu samma pris, oavsett om du köper dem med reskassa, i appen, i webbutiken, ombord på våra fordon, hos ett försäljningsombud eller i Quickomat. Det innebär bland annat att den lägre prissättningen i webbutiken tas bort. Du som tidigare köpt biljett här får alltså räkna med en viss höjning. Samtidigt blir priset för en ordinarie 30-dagarsbiljett närområde 40 kronor lägre. En enkelbiljett köpt med reskassa blir 1 krona dyrare, medan enkelbiljetten i appen sänks med hela 10 kronor. Med samma pris för samma biljett blir det lättare att köpa rätt.

Läs mer här

Nr. 2 - Fler biljetter i appen

Köp både enkelbiljett och dygnsbiljett för tätort och län i vår app. Betala smidigt med betalkort eller Swish.

Tidigare har det bara funnits enkelbiljett för tätortsresor i Linköping, Norrköping och Motala i appen. Biljetterna har dessutom varit betydligt dyrare här än i andra försäljningskanaler. Genom lanseringen av fler prisvärda biljetter i appen kan vi erbjuda smidigare biljettköp för dig som reser sällan med oss – och förhoppningsvis locka fler att resa kollektivt. Du som redan har vår app, glöm inte att göra en uppdatering den 1 februari när nyheterna träder i kraft!

Läs mer här

Nr. 3 - En prisvärd
gruppbiljett

Vi inför ”Tillsammans”, en biljett där upp till fem personer, oavsett åldrar, kan resa till samma pris som för två vuxna.

Tillsammansbiljetten ersätter vår tidigare familjebiljett och är både enklare och mer förmånlig. Det spelar ingen roll om din grupp består av fem vuxna, eller av både vuxna, barn, ungdomar eller seniorer, priset är alltid detsamma som för två vuxna. Det underlättar biljettköpet och resandet, både för våra förare och för er som vill resa tillsammans.


Nr. 4 - Hunden åker gratis

Nu får du ta med ditt husdjur på resan, utan att det kostar extra.

Husdjur har alltid varit välkomna på våra fordon. Vi har dock valt att ta betalt för de djur som inte har suttit i väska eller bur, vilket ibland har krånglat till det för både förare, kund – och hund! I samband med den nya förenklade prissättningen förenklar vi också våra resevillkor och tar bort avgiften för husdjur helt och hållet. På så sätt får vi också samma regler som övriga branschen. Vi hoppas att du som tar med ditt djur på resan fortsätter att ta hänsyn till och respektera både allergiker och andra ombord.


Nr. 5 - Ta med cykeln utan kostnad

I mån av plats och på vissa tider kan du ta med cykeln på tåget och landsbygdsbussen. Från 1 februari tar vi dessutom bort avgiften för den.

Vi vill gärna underlätta för dig som tänker på miljön och hälsan och som väljer att resa kollektivt och att cykla. Därför är det från 1 februari gratis att ta med cykeln på Östgötapendeln och på vissa landsbygdsbussar. På tågen får cyklar tas med under vissa tider, så länge det finns utrymme, dock inte på vardagar mellan klockan 06.00 och 09.00 och mellan 15.00 och18.00. På många landsbygdsbussar finns det cykelkrokar, men vill du vara säker kan du ringa och fråga kundservice på telefon 0771-21 10 10. Glöm inte att ta med egna spännband!


Varför gör vi förändringarna?

Det ska vara enkelt att köpa våra biljetter och framför allt att veta vilken biljett som gäller för resan. För att fler människor ska välja att resa på ett hållbart sätt är det viktigt att underlätta för nya resenärer och de som sällan reser kollektivt. Förändringen gynnar också våra befintliga kunder, som nu har en större valfrihet när det gäller var de kan köpa sina biljetter.

För vi ska nå de klimatmål som är uppsatta krävs en större överflyttning från bilism till kollektivtrafik. Det handlar också om att skapa mindre trängsel på vägarna och färre köer i städerna. Men målsättningen är inte att alla ska resa kollektivt, utan att få fler av dem som har möjligheten att faktiskt göra det. I grunden vill vi förmedla budskapet ”Ta bussen när du kan och bilen när du måste”.

Varför ändrar vi priserna varje år?

Precis som andra branscher justerar vi våra priser för att följa den generella kostnadsutvecklingen i samhället, exempelvis när det gäller bränsle, fordon och löner. Vi kommer även fortsättningsvis att behöva göra mindre prisjusteringar varje år. Gör vi det mer sällan skulle höjningarna bli betydligt större per gång och därför mer kännbara för våra kunder. I år gör vi dock ingen total höjning eftersom vi också sänker många priser. vi har valt att jämna ut priserna för att göra det bättre för fler att resa.

Hur mycket av kostnaderna för kollektivtrafiken täcks av biljettintäkter?

Biljettintäkterna täcker ungefär 40 procent av våra kostnader. Vi går aldrig med vinst, utan resten av kostnaderna, alltså 60 procent, täcks av skattemedel.

Vad kostar det att köra en buss?

En buss kostar ca 2,5 miljoner att köra i trafik per år. Då innefattar det till exempel fordonet i sig, bränsle, tvätt, städning, service och reparationer, förarens lön mm.

Hur är Östgötatrafikens priser jämfört med andra bolag i branschen?

I grunden är det svårt att jämföra olika läns prislistor eftersom storleken på både städer, zoner och närområden varierar kraftigt, men vi kan ändå konstatera att våra biljettpriser överlag ligger bland de lägre i landet.

Kommer det några fler nyheter framöver?

Vi jobbar hela tiden på att förbättra våra försäljningskanaler, inte minst vår webbutik. Även om priset på biljetterna nu är samma i webbutiken på övriga försäljningskanaler är det fortfarande ett väldigt smidigt sätt att köpa biljetter och ladda sitt resekort. Under våren kommer en uppdatering som innebär mycket kortare tider från att du laddat ditt kort till att du faktiskt kan resa på din köpta biljett. Vår förhoppning är överföringen av biljett ska kunna ske på under 1 minut.

När det gäller appen vet vi att många resenärer har efterfrågat ett större utbud, och det känns bra att vi nu kan tillgodose en del av detta. Vår önskan är att på sikt kunna erbjuda alla våra biljetter i appen. Tyvärr är den app vi har idag inte tillräckligt avancerad rent tekniskt för att den ska kunna hantera alla våra biljetter, men vi har redan börjat titta på nästa generations betalsystem där detta kan bli möjligt.